På grund av varierande valutakurser samt materialpriser skickas offert på begäran.

Kontakta oss på e-mail: iskallt@kylcity.se

Garantivillkor för KYL/FRYSSKÅP och avbeställning/retur/reklamationer

från Kylcity Kylkomponenter AB

 

Omfattning av garantin:

Garantin för Kylcitys kylskåp täcker följande:

● 2 års materialgaranti

● 1 års totalgaranti

Garantireparationer som utförs under garantiperioden måste hanteras antingen av Kylcity eller av en reparatör som är godkänd av Kylcity.

 

Undantag från garantin

Följande situationer och omständigheter undantas från garantin:

● Förslitningsdelar, inklusive tätningslister, lampor, glas och insticksgivare.

● Skador som har uppstått på grund av bristande skötsel och underhåll enligt Kylcitys anvisningar.

● Köldmedium/köldbärare för centralanslutna enheter omfattas inte av garantin.

● Skador som inte påverkar kylskåpets funktion, exempelvis yttre skador.

 

Avbeställning och/eller returer:

Alla avbeställningar och/eller returer måste erhålla skriftligt godkännande från Kylcity. Vid godkännande av retur på grund av felaktig leverans eller produkt, kommer Kylcity antingen att skicka en likvärdig, felfri vara som ersättning eller kunden har rätt till en fullständig återbetalning av varans pris (om fakturan redan är betald). Vid godkända avbeställningar och/eller returer på annan grund än ovanstående, förbehåller sig Kylcity rätten att debitera en avgift på 30 % av varans pris.

 

Retur av varor:

Vid godkänd retur av vara måste den returneras till Kylcity på kundens bekostnad i oskadat och oanvänt skick, i originalförpackning. Om detta inte följs kommer varan/varorna inte att krediteras. En kopia av fakturan ska bifogas vid retur. Retur av vara måste ske inom 8 dagar från det datum då överenskommelse träffats med Kylcity.

 

Annullering av beställningar:

Köparen kan inte annullera en beställning utan tidigare skriftligt medgivande från Kylcity, på villkor som helt kompenserar Kylcity för eventuella förluster.

 

Skadeståndsansvar och ersättning:

Kylcitys totala skadeståndsansvar, oavsett art, begränsas alltid till det belopp som har betalts för varan eller varorna. Kunden har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Eventuell skada gentemot tredje part ersätts inte av Kylcity.

 

Godsmottagning

Avlägsna emballaget kontrollera att inget är skadat. Om något är skadat anmäl omgående till fraktbolaget och Kylcity. Synliga skador skall noteras på fraktsedel. Om borttagning av emballaget inte sker vid mottagandet måste ev. skada anmälas inom 7 dagar från varans mottagande för att transportgarantin skall gälla.

 

Reklamation av skadad eller felaktig vara:

Retur av skadad eller felaktig vara får enbart göras efter Kylcitys godkännande av reklamationen.

Anmärkningar och reklamationer:

● Anmärkning mot faktura måste göras utan dröjsmål efter mottagandet, dock senast inom 8 dagar.

● Anmärkning mot leveransförsening måste göras utan dröjsmål efter att kunden har blivit medveten om förseningen.

● Anmärkningar mot fel på varan måste göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet. Oskäligt dröjsmål bedöms med hänsyn till varans användning.

 

Reservdelar:

Reservdelar levererade av Kylcity omfattas av garanti. Vid överenskomna garantivillkor för reservdelar, måste utbytta delar förvaras hos servicefirman i 6 månader och vara tydligt märkta med typ, serienummer samt namn och leveransadress. På Kylcitys anmodan måste delar returneras till Kylcity. Om detta ej sker, förbehåller Kylcity sig rätten att fakturera för detaljen. Efter 6 månader har kunden rätt att kassera eller skrota detaljen. Garantin börjar gälla när full betalning har erlagts.

 

Köldmedier/köldbärare och glas:

Köldmedier/köldbärare för centralanslutna produkter samt glas omfattas inte av garantin.

 

Genom att använda Kylcitys kyl/frysskåp samtycker köparen till och accepterar dessa garantivillkor